Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і аудит в установах НБУ

Облік і аудит в установах НБУ – вивчаються роль і функції Національного банку України в фінансово-кредитному механізмі держави; організаційна побудова НБУ, функції центрального апарату, територіальних управлінь, розрахункових палат, Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу, Державної скарбниці України, Центрального сховища, спеціалізованих підприємств, банківських навчальних закладів, інших структурних одиниць і підрозділів, необхідних для забезпечення діяльності НБУ; класифікація операцій НБУ і процедури їх проведення; основні принципи організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в НБУ;  структурні підрозділи та функції фронт-офісу; бек-офіс і функції його працівників; особливості організації операційної діяльності в  установах НБУ; побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України; склад та побудова консолідованої звітності НБУ: консолідованого звіту про фінансовий стан, консолідованого звіту про сукупні доходи, консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал. Складання НБУ платіжного балансу країни; порядок обліку доходів і витрат НБУ, емісійно – касових, кредитних, депозитних операцій, операцій НБУ з цінними паперами, з іноземною валютою, внутрішньобанківських операцій; особливості організації та методики внутрішнього аудиту в установах НБУ. 

Остання редакція: 28.02.15