Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облікові технології банківських операцій

Облікові технології банківських операцій – вивчаються особливості побудови  банківської системи України, види банків; порядок реєстрації банку, ліцензування банківської діяльності; економічні нормативи, що регулюють діяльність  банківських установ; банківські  (господарські) операції та продукти, як об’єкти операційної роботи; побудова облікової технології банківської операції організація процесу розробки технологічних карток щодо проведення і обліку фінансово-господарських операцій банку; облікові технології операцій банку з готівковими коштами; облікові технології розрахункових операцій банку; облікові технології операцій банку з платіжними картками; облікові технології кредитних, депозитних операцій, операцій з цінними паперами, операцій в іноземній валюті, внутрішньобанківських операцій банку.

Остання редакція: 16.11.15