Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація бухгалтерського обліку в банках

Організація  бухгалтерського обліку в банках  – вивчаються  зміст, принципи, методи організації обліку; законодавчо – нормативне регулювання організації обліку в банках; зміст операцій облікового процесу; особливості організації облікового процесу та операційної діяльності в банках; організація документообігу і діловодства в банках,особливості організації аналітичного та синтетичногообліку щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банкув умовахзастосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій; організація операційного дня банку;  організаційна регламентація обліку в банках; функції та відповідальність керівника установи, головного бухгалтера, відповідальних виконавців фронт – і бек офісів банку;організація внутрішнього (бухгалтерського та адміністративного) контролю;  організація захисту облікової інформації в умовах функціонування автоматизованих банківських систем;зміст і характеристика положень облікової політики банку;організація процесу узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності банків. 

Остання редакція: 16.11.15