Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Самборська-Музичко Юлія Олександрівна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:

У 2016 р. закінчила аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ» обліково-економічного факультету; захистила наукову дисертацію та отримала ступіть кандидат економічних наук з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (за видами економічної діяльності).

З 2015 р. — працює викладачем ДВНЗ «КНЕУ».

У 2012-2014 рр. — працювала спочатку бухгалтером, а згодом, внутрішнім аудитором на державному підприємстві.

У 2012р. — закінчила навчання в ДВНЗ «КНЕУ» за спеціальностями: облік і аудит та міжнародні економіка. Проходила стажування в Національному Банку України.

У 2011 р. — закінчила навчання в ДВНЗ «КНЕУ» за спеціальністю фінанси та кредит.