Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Самборська-Музичко Юлія Олександрівна

Кафедра: Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Самборська-Музичко Юлія Олександрівна