Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Новини кафедри

 • 10 Лютого 2017

  8.02.2017 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: " Прогнозування рівня продовольчої безпеки України".

  8.02.2017 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: " Прогнозування рівня продовольчої безпеки України".  Доповідач: Стариченко Євгеній Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Науковий керівник: Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України.  
 • 22 Грудня 2016

  21.12.2016.Засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема:"Системне економіко-математичне обґрунтування рішень щодо управління підприємством: проблеми, механізми, моделі"

  21.12.2016. відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді:"Системне економіко-математичне обґрунтування рішень щодо управління підприємством: проблеми, механізми, моделі". Доповідач: Глущевський Вячеслав Валентинович, к.е.н., доцент, Запорізька державна інженерна академія, декан факультету економіки та управління.
 • 22 Листопада 2016

  21.11.2016. Засідання всеукраїнського семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема: "Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на мароекономічну стабільність

  21.11.2016 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді:"Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на мароекономічну стабільність". Доповідач: Дадашова Первін Акіфівна, асистент кафедри фінансів, аспірантка (PhD) кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія" Науковий керівник: Лук’яненко Ірина Григорівна, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
 • 11 Жовтня 2016

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЯДРО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЯДРО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Саме такою стала основна теза та головний висновок Першої національної науково-методичної  конференції «Економіко-математичне моделювання», яка відбулась протягом 30 вересня – 1 жовтня 2016р. в стінах КНЕУ. 
 • 26 Червня 2016

  Вітаємо переможців щорічної студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»

  Результатом поглиблення міждисциплінарного підходу була участь студентів у Щорічній науковій студентській конференції КНЕУ, які під керівництвом викладачів кафедри виступили з доповідями на різних платформах конференції та отримали призові місця. Платформи 83 щорічної студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України», в роботі яких приймали участь студенти під керівництвом викладачів кафедри: «Економіка і менеджмент» (факультет міжнародної економіки та менеджменту) -         студентка Мостова Єлизавета, тема доповіді «Прогнозування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі застосування сучасних інформаційних технологій»; «Корпоративні фінанси» (фінансово-економічний факультет) -         студент 2 курсу Судак Геннадій Геннадійович, тема доповіді «Економічна стійкість підприємств та інноваційні підходи до її оцінки»; Ø«Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у спільному Європейському просторі» (факультет міжнародної економіки і менеджменту) -         студентка 2 курсу Кривець Я., тема доповіді «Особливості використання економіко-математичного моделювання при управлінні експортною діяльністю»; «Глобальні виклики та розвиток маркетингу» (факультет маркетингу) -          студентка 2 курсу Смірнова Д.В., тема доповіді «Особливості використання економіко-математичного моделювання в транспортній логістиці»; -         студент 5 курсу Батусов В., доповідь на тему «Використання експертних оцінок в ранжуванні методів підбору персоналу»; -         студент 2 курсу Дзюма І., доповідь на тему «Врахування кількісних та якісних факторів в дослідженні формування ціни»; «Сучасні тенденції та інноваційні домінанти розвитку соціально-трудової сфери» (факультет управління персоналом, соціології та психології) -          студент 2 курсу Пічко В., доповідь на тему «Використання економетричних моделей для прогнозування значень економічного показника». При цьому слід зазначити, що за результатами роботи платформ майже всі перелічені доповіді студентів посіли призові місця: студентка Мостова Єлизавета (науковий керівник к.е.н., доцент Савіна С.С.) посіла 1 місце; студент Пічко В. (науковий керівник ст. викл. Шатарська І.Ф.) посів 2 місце; студент Батусов В. (науковий керівник ст. викл. Шатарська І.Ф.) посів 2 місце; Смірнова Д.В. (науковий керівник асистент Кравченко В.Л.) посіла 2 місце; студент Судак Геннадій Геннадійович (науковий керівник к. ф.-м. н., доцент Волощук С.Д.) посів 3 місце.
 • 26 Червня 2016

  Вітаємо переможців ІІ туру олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» (м. Львів, Університет Банківської справи Національного банку України)

  Переможці І туру  Всеукраїнської студентської олімпіади 2015-2016 н. р. зі спеціальності «Економічна кібернетика»взяли участь у ІІ турі олімпіади (м. Львів, Університет Банківської справи Національного банку України), де перемогли у наступних номінаціях: -   «Глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичних завдань» (студентка 4 курсу Багнюк В.О.; -  «Високий рівень теоретичної підготовки» (студентка 4 курсу Винницька Л.І.); -  «Застосування оригінальної методики вирішення завдань» (студентка 4 курсу Корогодська Д.Є.).
 • 31 Травня 2016

  Вітаємо переможців наукової студентської конференції “Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України”!

  Вітаємо переможців наукової студентської конференції “Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України”! 1 місце Чернишова Вікторія Вадимівна, Корчинський Владислав Вікторович, 4 курс, спец. 6502. Моделювання кредитних ризиків позичальників - фізичних осіб. Науковий керівник Матвійчук А.В., д.е.н., професор 2 місце Гузенко Оксана Ю.., 4 курс, спец. 6502. Аналіз ефективності злиття підприємств на прикладі угоди Facebook та WhatsApp. Науковий  керівник Тарасова Л.Г., к.ф.-м.н., доцент. 3 місце Вишатицька Ольга Ярославівна, 2 курс, спец. 6502. Прогнозування демографічної ситуації в Україні. Науковий керівник Юнькова О. О., к. ф.-м. н., доцент. Клочко Ростислав Сергійович, 2 курс, спец. 6502. Прогнозування ціни на бензин. Науковий  керівник  Юнькова О. О., к. ф.-м. н., доцент. Кучер Павло Вікторович, 2 курс, спец. 6502. Прогнозування безробіття в Україні. Науковий  керівник  Юнькова О. О., к. ф.-м. н., доцент. Пилипенко Євгенія Володимирівна, 2 курс, спец. 6502. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці (на прикладі ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».  Науковий  керівник  Юнькова О. О., к. ф.-м. н., доцент.  
 • 04 Травня 2016

  Вітаємо студента 2-го курсу ФЕФ Судака Геннадія Геннадійовича з третім місцем на студентській конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України"!

  Вітаємо студента 2-го курсу ФЕФ Судака Геннадія Геннадійовича з третім місцем на студентській конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України". Тема доповіді: "Економічна стійкість підприємств та інноваційні підходи до її оцінки". Науковий керівник - доцент кафедри економіко-математичного моделювання Волощук С.Д.               
 • 09 Квітня 2016

  Концептуальні положення щодо вивчення вищої математики та економіко-математичного моделювання економістами та управлінцями КНЕУ.

  Концептуальні положення щодо вивчення вищої математики та економіко-математичного моделювання економістами та управлінцями КНЕУ. Анотація науки "Економіко-математичні методи та моделі".  Анотація дисципліни "Ризикологія". Анотація дисципліни "Фінансова математика". Анотація дисципліни "Прогнозування в економіці та управлінні". 
 • 09 Квітня 2016

  29.03.2016 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: "Теоретичні та прикладні аспекти теорії фракталів".

  29.03.2016 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: "Теоретичні та прикладні аспекти теорії фракталів". Доповідач:  Шатарська Інна Федорівна, старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання  ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"