Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Архітектура ІТ-підприємств

Метою викладання дисципліни «Архітектура ІТ-підприємств» є формування у студентів системи професійних знань з теоретичних основ побудови архітектури ІТ-підприємства, що включає його місію і стратегію, бізнес-архітектуру, архітектуру додатків і технологічну архітектуру, та вмінь використовувати провідні методи і засоби проектування, побудови архітектури підприємства.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету