Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційний менеджмент

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

передпроектний аналіз і моделювання економічних об’єктів і задач; організація та аналіз діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації; планування діяльності ІТ-підрозділу (підприємства); організація роботи підрозділу (фірми) у галузі інформаційної діяльності; створення системи управління ІТ-підрозділом (підприємством); захист інформації та програм, а також аналіз ефективності функціонування ІТ-інфраструктури, управляти інноваціями й інноваційною діяльністю будь-якого рівня (продуктового, технологічного і стратегічного), зокрема у сфері високих технологій.

Остання редакція: 23.09.11

Публікаціі з предмету