Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційна безпека

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Безпека інформаційних систем, політика інформаційної безпеки,  безпека в Інтернет, нормативно - правова і методична база інформаційної безпеки,  класифікація і оцінка погроз безпеки інформації.  Технічні методи захисту інформації.  Основні криптографічні методи. Математичні моделі систем і програмно-технічні методи захистуінформації. Захист електронного документообігу. Захист інформації від комп’ютерних вірусів.

Остання редакція: 23.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційна безпека комп’ютерних систем 6.050101 (50.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Інформаційна безпека комп’ютерних систем» 15 Липня 2016 р.
  • Інформаційна безпека комп’ютерних систем» 6.050101 (387.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Інформаційна безпека комп’ютерних систем» 13 Липня 2016 р.