Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи штучного інтелекту

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення фрагментів інтелектуальних систем призначених для вирішення різнобічних економічних задач, реалізації проектних рішень засобами обчислювальної техніки.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету