Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання бізнес процесів

Після опанування дисципліни студенти повинні набути таких компетенцій: визначати роль і місце бізнес-процесів у архітектурі сучасного підприємства; класифікувати бізнес-процеси, визначати мету і завдання їх моделювання; визначати етапи виконання проекту з моделювання бізнес-процесів; обґрунтовувати доцільність застосування певних підходів, методик та інструментальних (програмних) засобів моделювання бізнес-процесів в умовах реального об’єкта; розробляти моделі бізнес-процесів з використанням пакету AllFusion Process Modeler, аналізувати їх на коректність, досліджувати механізми управління бізнесом на основі сформованої моделі діяльності компанії, розробляти пропозиції щодо удосконалення бізнес-процесів.

Остання редакція: 23.09.11