Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Компютерні мережі

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:
сформулювати у слухачів необхідний обсяг теоретичних знань про появу, генезис та перспективи розвитку комп’ютерних мереж, рівні мережевої моделі взаємодії відкритих систем та протоколи, які їх об’єднують, моделі теорії масового обслуговування в комп’ютерних мережах, практичних навичок використання локальних, муніципальних, корпоративних, національних та глобальних комп’ютерних мереж, їх інтеграцію з засобами телекомунікацій, методів маршрутизації та комутації, технологій та засобів передачі даних, налаштування мережевих операційних систем, мереж з заданою якістю обслуговування, програмно-керованих комп’ютерних мереж та прикладних додатків, які реалізують різні мережеві сервіси. 

Анотація дисципліни

Остання редакція: 03.02.16

Публікаціі з предмету

  • Комп’ютерні мережі 6.050101 (86 KB)паспорт дисципліни “Комп’ютерні мережі”, Системний аналіз15 Липня 2016 р.
  • Комп’ютерні мережі 6.040303 (86 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» 15 Липня 2016 р.
  • Комп'ютернi мережi 6.17101 (86 KB)паспорт дисципліни "Комп'ютерні мережі"15 Липня 2016 р.
  • Комп’ютерні мережі для спец. 6.170101 (394.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі13 Липня 2016 р.
  • Комп’ютерні мережі для спец. 6.040303 (327 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Комп’ютерні  мережі»для спец. 6.040303 «Системний аналіз»13 Липня 2016 р.
  • Комп'ютернi мережi для спец. 6.050101 (330 KB)методичнi матерiали щодо поточного i пiдсумкового контролю знань студентiв з дисципліни "Комп'ютерні мережі".13 Липня 2016 р.