Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи моніторингу

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Вивчати, оцінювати й аналізувати: рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації об’єкта; рівень (стан) інформатизації й/або автоматизації того чи іншого процесу; вплив ІТ-інфраструктури на бізнес-процеси організації; резерви підвищення ефективності функціонування інформаційних технологій і систем в організації. Розробляти систему показників для оцінювання роботи ІТ-підрозділу та його програмно-апартного комплексу. Організовувати та керувати проведенням внутрішнього і зовнішнього ІТ-аудиту. Здійснювати моніторинг параметрів обладнання та програмного забезпечення (системного, прикладного, баз даних, тощо), доступності та продуктивності ІТ-сервісів.

Остання редакція: 21.09.15

Публікаціі з предмету