Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Веб-технології та Веб -дизайн

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок створення Web–сайтів, з програмування в Web, проектування та розробки систем електронної комерції.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету

  • Web-технології 6.040303 (25.9 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Web-технології» 15 Липня 2016 р.
  • Web-технології 6.17101 (24.1 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Web-технології»15 Липня 2016 р.
  • Web-технології» 6.040303 (260.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Web-технології» 13 Липня 2016 р.
  • Web-технології 6.17101 (258.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Web-технології» 13 Липня 2016 р.