Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

WEB-дизайн

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

принципи побудови Web-сайтів; етапи та особливості проектування Web-сайтів; мова розмітки гіпертексту НТМL; інструментальних засобів створення Web -сайтів; розробка проектівWeb-сайтів, використовуючи динамічну генерацію вмісту, списки та таблиці; розробка та використання на сторінках графіки, аудіо- та відеоклипів, розміщенняWeb-ресурсів в мережі Internet та оновлення їх; реклама власних Web-ресурсів.

Остання редакція: 23.09.11