Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня (нормативні)

Остання редакція: 28.08.17