Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Саввакін Дмитро Георгійович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: професор
Вчене звання: Старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор фiзико-математичних наук
Біографія:

Закінчив фізичний факультет Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка в 1990 році. Доктор фізико-математичних наук (2013).
Вчене звання - старший науковий співробітник.
Є співавтором близько 90 наукових статей та патентів у галузі фізики металів.