Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 29.11.11
Компютерна математика
Якісна теорія диференційних рівнянь