Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика послуг (варіативна)

Статистика послуг

Освітній ступінь: магістр

     Мета:  набуття майбутніми фахівцями знань і практичних навичок з оцінювання стану і розвитку сфери послуг, застосування статистичного інструментарію комплексного аналізу соціально-економічних процесів, що відбуваються на ринку послуг, інтерпретації результатів аналізу, діагностики стану досліджуваних об’єктів.

Завданняминауки  є:

- формування цілісної системи знань про способи, методи, форми організації виробництва та реалізації послуг у ринковому середовищі;

- вивчення інструментарію і методів аналізу процесів організації та управління діяльністю в сфері обслуговування, оцінки і оптимізації її основних параметрів;

- ознайомлення та узагальнення практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств сфери обслуговування;

- вироблення практичних навичок у майбутніх фахівців щодо організації, управління, раціоналізації, диверсифікації процесів реалізації послуг;

- формування знань і вмінь з розроблення і організування виконання планів, програм, конкурентних стратегій на ринку послуг.

У результаті вивчення навчальної дисципліни  у студента формуються  знання  щодо інформаційної бази і основних інструментів статистики послуг: статистичних класифікацій, структури сфери послуг, кон’юктури ринку послуг.

Також вивчення дисципліни дає можливість сформуватиуміння  щодо аналізуявищ і процесів на рівні національної економіки в цілому, за секторами економіки, за видами економічної діяльності, за регіонами з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики.

 

 

Остання редакція: 12.10.16

Публікаціі з предмету

  • Статистика послуг (77.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни  “Статистика послуг”10 Листопада 2016 р.