Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

УВАГА! Триває Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «New ideas. New possibilities» / «Нові ідеї. Нові можливості»31 Березня 2017р.

який проводить кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Доповіді приймаються до 30 березня 2017 року(включно)в електронному вигляді на наступну адресу kafedra_im@ukr.net.