Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

26.04 конференція трудового колективу КНЕУ21 Квітня 2017р.

26 квітня 2017 р. о 10.00 (початок  реєстрації  о 9.20 ) в Центрі культури та мистецтв  КНЕУ відбудеться   Конференція трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Про  погодження  за  поданням  Вченої  ради  Університету  нової  редакції  Статуту  ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» Доповідач: О.Ю. Паценко
2.  Про  виконання  умов  Колективного  договору  на  2013-2016 рр. Доповідачі: Д.Г.Лук’яненко, Б.С. Стеценко
3.  Про  Колективний  договір  на  2017-2019 рр. Доповідачі: Д.Г. Лук’яненко, Б.С. Стеценко
4.  Про  затвердження  Правил  внутрішнього  розпорядку  ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» Доповідачі: Стеценко Б.С., Лук’яненко Д.Г.
5.  Про  обрання  виборних представників  до складу  Вченої  ради ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» Доповідач: О.Ю.Паценко
6. Різне  


Оргкомітет