Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейська інтеграція

Магістерська програма «Європейська інтеграція», що була започаткована у 2005 році, є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для їх подальшої роботи на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.  Програму опанувало понад 100 студентів. Специфікою підготовки магістрів є формування компетенції для ведення бізнесу у країнах Європейського Союзу, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку.

Успішне опанування нормативних та спеціальних навчальних дисциплін, компетентний захист магістерської дипломної роботи, а також участь у міжнародних наукових та освітніх проектах кафедри (обмін студентами, міжнародні конференції, тренінги, консалтингові проекти, наукові роботи, студентські олімпіади) дають змогу випускникам магістерської програми «Європейська інтеграція» на додаток до державного диплому КНЕУ отримати ще й сертифікат експерта в сфері європейської інтеграції  від неурядової організації «Фундація сприяння європейській інтеграції».

Випускаюча кафедра: кафедра «Європейської інтеграції»

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін. Для ефективної роботи на великому та перспективному ринку Європейського Союзу майбутнім фахівцям необхідні знання суті, етапів та напрямків розвитку європейської інтеграції, особливостей роботи інституцій ЄС, формування бюджету ЄС, механізмів та інструментів спільної аграрної, регіональної, соціальної, монетарної, конкурентної, промислової, технологічної, торговельної, безпекової політик, а також спільної зовнішньої політики та стратегій розвитку ЄС, які разом узяті й визначають умови ведення бізнесу в Євросоюзі.

Магістри з європейської інтеграції оволодівають професійними компетенціями стосовно:

  • оцінки динамічних та статичних ефектів економічної інтеграції, а також наслідків здійснення широкомасштабних проектів Євросоюзу;
  • ідентифікації напрямів реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції;
  • стратегічного планування діяльності компаній в межах європейського економічного простору;
  • визначення організаційної структури та інвестиційних механізмів розвитку компаній на європейських секторальних ринках;
  • проведення переговорів щодо створення та реалізації проектів що фінансуються фондами ЄС;
  • аналізу механізмів та інструментів регулювання основних європейських ринків товарів та послуг у контексті горизонтальних та галузевих політик ЄС;
  • застосування європейської системи оцінювання прогресу конвергенції в селективних секторах економіки;
  • проектування коопераційних україно-європейських проектів, а також визначення їх змісту, структури, характеру та етапів реалізації.

Міжпредметний тренінг являє собою триденний цикл практичних занять загальним обсягом 36 академічних годин, протягом якого студенти отримують досвід комплексного застосування практичних та аналітичних навичок, на основі засвоєних упродовж другого семестру програм спеціалізованих дисциплін. Мета тренінгу — сформувати у магістрантів на основі реалізації діяльнісного підходу до навчання комплекс вмінь, навичок і фахових компетенцій щодо самостійного вибору та обґрунтування стартових умов майбутньої професійної діяльності в конкретній галузі міжнародної економічної діяльності шляхом актуалізації знань, отриманих при вивченні нормативних та спеціалізованих дисциплін, а також розвитку аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, які реалізуються у дидактичній моделі практичної економічної діяльності.
Напрями магістерських досліджень:

1. Механізми та інструменти координації секторальних та горизонтальних політик ЄС.
2. Вплив інтеграції галузевих ринків на трансформацію бізнес-моделей у ЄС.
3. Стратегічне планування діяльності компаній в межах спільного європейського економічного простору.
4. Управління спільними українсько-європейськими проектами.
5. Система підтримки малих та середніх підприємств у ЄС.
6. Пріоритети і напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною та ЄС.

Основні бази практики: міністерства (МЗС України, Міністерство фінансів України), відомства та інші державні органи України, Представництво Європейського Союзу в Україні, іноземні фонди, неурядова організація «Фундація сприяння європейській інтеграції», українські представництва (філії) європейських транснаціональних компаній.

Майбутнє працевлаштування: держслужбовці профільних установ, експерти, аналітики, консультанти, менеджери міжнародних компаній, фахівці з організації бізнесу в країнах ЄС.

Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх шести років є їх працевлаштування: в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо) у провідних європейських міжнародних корпораціях («Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті (Україна) ЛТД» (Ліхтенштейн), «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) тощо.

Магістерська програма «Європейська інтеграція»

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Міжнародний менеджмент

д.е.н., професор Панченко Є.Г.

 

к.е.н., доценти: Петрашко Л.П., Пахомов С.І., Загородній І.П.

2

Міжнародні стратегії економічного розвитку

д.е.н., професор: Чужиков В.І.,

к.е.н., професор Татаренко Н.О.

 

доценти: Вітер І.І., Ткаленко С.І.

3

Менеджмент персоналу

к.е.н., доцент Коновалов Ю.І.,       к.е.н., ст. викладач Вонберг Т.В.

4

Глобальна економіка

д.е.н., професор Кальченко Т.В.

 

к.е.н., доценти: Омельченко Р.В., Рябець Н.В., Тимків І.В.

5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

д.е.н., професори: Антонюк Л.Л.,
Швиданенко О.А.

 

Модуль спеціальної підготовки

1.

Європейська інтеграційна політика

д.е.н., професор Чужиков В.І.

2.

Європейський бізнес

к.е.н., доцент Федірко О.А.

3.

Європейський проектний менеджмент

к.е.н., доцент Ткаленко С.І

4.

Європейські стратегії України

к.е.н., доцент Ткаленко С.І

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредметний тренінг

д.е.н., професор Чужиков В.І.

2.

Практики

Викладачі кафедри європейської інтеграції, залучені фахівці

3.

Магістерська дипломна робота

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Європейська інтеграція"

Остання редакція: 06.02.17