Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий контролінг

Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2012-2013 н.р.
Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2013-2014 н.р.
Перелік магістерських дипломних робіт, захищених у 2014-2015 н.р.

Керівник програми – зав. кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу, директор Інституту фінансового контролінгу КНЕУ, доктор економічних наук, професор О.О. Терещенко. Профільні дисципліни викладаються фахівцями-практиками, які пройшли навчання та стажування в європейських університетах.

При підготовці фахівців за магістерською програмою реалізується  «філософія» фінансового контролінгу  за якою він інтерпретується як «мозковий центр» компанії, що забезпечує інформаційно-методичну підтримку фінансово-економічних рішень. Діяльність контролінгу спрямована на те, щоб усе в компанії було «під контролем». 

Універсальність та оригінальність магістерської програми полягає у тому, що вона знаходиться на межі спеціальностей „фінанси”, „облік і аудит”, „менеджмент”. Фахівці у галузі фінансового контролінгу оволодівають значним колом компетенцій, характерних для зазначених спеціальностей. Програма спрямована на підготовку фахівців, які могли б забезпечувати:

 • розробку та реалізацію корпоративної та фінансової стратегії компанії;
 • організацію та здійснення бюджетування та бюджетного контролю;
 • забезпечення управлінського обліку та репортингу;
 • трансформацію фінансової звітності та її аналіз відповідно до IFRS;
 • імплементацію інструментів  контролінгу витрат  на підприємстві;
 • управління ризиками та вартістю компанії;
 • фінансову комунікацію підприємства;
 • забезпечення фінансової аналітики, діагностики та моніторингу;
 • оцінку результативності діяльності та  управління поведінкою;
 • внутрішній та зовнішній фінансовий консалтинг, аналітичне та методичне забезпечення фінансових  рішень;
 • внутрішній фінансовий контроль та внутрішній аудит в компанії.

Інтернаціоналізація навчального процесу. Магістерська програма реалізується за науково-методичної підтримки Інституту фінансового контролінгу (КНЕУ імені Вадима Гетьмана), а також партнерських університетів з Німеччини: Філіппс-університету м. Марбург та Університету м. Ґьотінґен. Кращі студенти програми мають можливість проходити навчання за програмами обміну із зазначеними університетами та проходити практику в  німецьких компаніях. Викладання окремих блоків лекцій з ключових дисциплін магістерської програми здійснюється німецькими партнерами. Методичне забезпечення профільних дисциплін здійснюється за взірцем німецьких університетів.

Бази практики. Бізнес-партнерами програми, що забезпечують стажування студентів є переважно іноземні компанії, серед яких: Coca-Cola Bewerages Ukraine Limited (Україна), ПАТ "Райффайзен банк Аваль", Аудиторська компанія «Baker Tilly Ukraine», ТОВ «Піца Челентано - Київ», компанія «Конві Пак», компанія «L'Oreal Ukraine», Ostendorf Kunststoffe GmbH,  Roth Werke GmbH, Lantmannen axa Ukraine,  компанії «великої четвірки» (консалтинг, аудит)  та ряд інших.

Інтегрування передової практики у навчальний процес. Впровадження передової практики у навчальний процес підготовки магістрів забезпечується залученням до проведення окремих проблемних лекцій з дисциплін магістерської програми  зовнішніх експертів-практиків – фахівців з контролінгу, консалтингу, аудиту та фінансового управління. Складовою навчання є фахові дискусії з практиками, вирішення та презентації практичних кейсів та підготовка консалтингових проектів.

Навчальні дисципліни.

У I семестрі:

 • Фінансовий контролінг;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Глобальна економіка;
 • Соціальна відповідальність;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Інноваційний розвиток підприємства;
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції.

у II-му семестрі:

•    управлінський облік у системі контролінгу;
•    оподаткування суб’єктів підприємництва;
•    облік і звітність за міжнародними стандартами.

у IIІ-му семестрі:

 • ERP в системі фінансового контролінгу;
 • Внутрішній фінансовий контроль;
 • Контролінг ризиків.

Окремі дисципліни та лекції викладаються англійською мовою. Згідно з графіком навчального процесу, у першому семестрі студенти переважно навчаються в аудиторіях, у другому та третьому семестрах навчання інтегроване у практику: студенти проходять практику та можуть бути частково працевлаштованими.

Працевлаштування. Випускники програми можуть працювати на посадах фінансових контролерів, фінансових директорів, аналітиків та фінансових консультантів, внутрішніх та зовнішніх аудиторів, менеджерів з управління ризиками, менеджерів з розвитку бізнесу. Окрім цього, випускники магістерської програми можуть працювати в різних установах та організаціях на посадах, які потребують кваліфікації зі спеціальності фінанси: аудиторські компанії, податкові органи, банки, страхові компанії, консалтингові фірми, суб'єкти оціночної діяльності.

Опитування випускників показує, що під кінець навчання на магістерській програмі усі магістри є працевлаштованими в успішних міжнародних та вітчизняних компаніях: для більшості з них нові вакансії є уже не цікавими. Окремі компанії приймають на роботу виключно випускників магістерської програми фінансовий контролінг. Уже сьогодні наші випускники працюють в провідних компаніях в Україні, Німеччині, Швеції, Польщі, Франції та США.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Фінансовий контролінг "

Остання редакція: 10.06.16