Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінанси і кредит, спеціалізація

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ -  «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

 

 

Спеціалізація «банківська справа» -  це підготовка талановитої молоді, майбутніх спеціалістів-практиків для банківської системи України

КНЕУ - це понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців з банківництва. Наші випускники - це амбітні, здібні науковці  та практики

 

МАЙБУТНІМ БАНКІРАМ ВИКЛАДАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ :

Обов’язкові

Вибіркові

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Операції банків та небанківських кредитних установ
 • Фінансовий облік у банках
 • Аналіз банківської діяльності
 • Інвестиційне кредитування
 • Маркетинг у банку
 • Безпека фінансово-кредитних установ
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Фінанси підприємств
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері
 • Основи фундаментального аналізу економічних процесів
 • Фінансова біржова діяльність
 • Іпотечний ринок
 • Бюджетування інвестиційних проектів
 • Торгівля цінними паперами
 • Експертна оцінка майна
 • Бухгалтерський облік з використанням прикладного рішення 1С:Бухгалтерія
 • Фахова іноземна мова

 

ПРАКТИКТИЧНА ПІДГОТОВКАСТУДЕНТІВ:

 • Практика в банківських установах
 • Тренінги в Навчально–тренувальному центрі з першого курсу
 • Можливість подальшого працевлаштування в банку, в якому студент проходив практику

 

 

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ

“БАНКІВСЬКА СПРАВА” САМЕ В КНЕУ ?

1.     Можливість отримати  дві кваліфікації:

üКваліфікацію економіста із працевлаштуванням в різні кредитні установи, НБУ

üКваліфікацію оцінювача нерухомого майна за напрямом підготовки оцінювачів «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» із працевлаштуванням в оціночні компанії

2.     Можливість отримати  два документа про здобуту освіту:

 • Диплом бакалавра
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

3.   Можливість оволодіння іноземною мовою професійного рівня

     (вивчення фахової іноземної мови з 1 курсу)

4.   Можливість отримати паралельно два дипломи: КНЕУ та одного з

     закордонних вузів

 

 

ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКА КНЕУ ІМ.В.ГЕТЬМАНА ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ:

 • Диплом бакалавра - це додаткові можливості розвитку індивідуальної кар׳єри, в т.ч. за кордоном
 • За всіма опитуваннями серед роботодавців, саме КНЕУ готує найкращих професіоналів у сфері фінансів і банківської справи в усій країні
 • Можливість отримання другої спеціальності – «Оцінювач нерухомого майна»

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КНЕУ

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»:

 • Національний банк України
 • Комерційні банки, в т.ч. іноземні
 • Інвестиційні компанії
 • Оціночні компанії
 • Кредитні спілки
 • Консалтингові компанії
 • Фінансові компанії
 • Компанії по управлінню активами
 • Підприємства та організації різних галузей економіки
 • Навчальні та науково-дослідні заклади

 

 

Контакти кафедри банківської справи:

e-mail: kbs@kneu.edu.ua

телефон: (044) -456-98-15

адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 49-г, 3 корпус КНЕУ,    046 ауд.

 

Керівник програми — АРЖЕВІТІН СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри банківської справи, професор, доктор економічних наук

Телефон: (044)-455-69-09         e-mail: kbs@kneu.edu.ua

 

Заступник керівника програми – ОСТАПИШИН ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, заступник завідувача кафедри банківської справи, доцент, кандидат економічних наук

Телефон: (044)-455-69-09  e-mail: aud045@meta.ua

 

Магістерська програма

8Ф07

«Банківський менеджмент»

 

Мета магістерської програми -  підготовка висококваліфікованих менеджерів, здатних приймати ефективні управлінські рішення за різними напрямами діяльності банку: управління бізнес-процесами, управління новітніми  банківськими технологіями; ризик-менеджмент; фінансовий моніторинг; бюджетування та контролінг; оцінка вартості майна та управління вартістю банку; забезпечення фінансової стійкості.

 

Суттєві переваги магістерської програми:

1) можливість отримати  дві кваліфікації:

 • кваліфікацію економіста із працевлаштуванням в різні кредитні установи  (банки та небанківські кредитні установи), НБУ;
 • кваліфікацію оцінювачанерухомого майна із працевлаштуванням в оціночні компанії;

2) можливість отримати  два документи про здобуту освіту:

 • Диплом магістраэврозразка;
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;

3) можливість вивчення дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів»для отримання Кваліфікаційного свідоцтваоцінювача.

 

Професійні якості менеджера здобуваються шляхом вивчення за навчальним планом таких наук (дисциплін):

Нормативні науки:  «Глобальна економіка»; «Соціальна відповідальність»; «Фінансовий менеджмент у банку»; «Кредитний менеджмент у банку»*; «Проектне фінансування» (І семестр); «Банківське регулювання та нагляд»»; «Основи економічних досліджень»; «Міжнародні розрахунки і валютні операції»*; «Оцінка застави банківських кредитів»*; «Інновації у банківській діяльності» * (ІІ семестр).

Вибіркові дисципліни:

 • «Антикризовий менеджмент в банку»;  «Інформаційне забезпечення фінансових установ»; «Валютне регулювання і контроль»; «Венчурне фінансування»(2 із 4 у І семестрі);
 • «Бюджетування та контролінг в банку»*; «Управління вартістю банку»*; «Управління банківськими ризиками»; «Портфельне інвестування» (2 із 4 у ІІ семестрі).

* дисципліни викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи

 

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з банківського менеджменту забезпечується:

 • залученням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій;
 • використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні  магістерських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів - фахівців з банківської справи;
 • виробничою та переддипломною практикою на базі провідних комерційних банків;
 • проведенням індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій за науками та дисциплінами, міжпредметного тренінгу на базі навчально-тренувального центру банківської справи фінансово-економічного факультету,
 • функціонуванням наукових гуртків та залученням до участі студентів в наукових конференціях, круглих столах із актуальних питань подальшого розвитку банківського менеджменту.

Випускники програми є висококонкурентними на ринку праці отримані знання та уміння дозволяють їм ефективно працювати у банківських та фінансових установах, підприємствах та організаціях, а також навчальних закладах на посадах:

-          Економіст (головний економіст) у підрозділах НБУ, банків та інших фінансово-кредитних установ;

-          Менеджер (керівник) підрозділу банків та інших фінансово-кредитних установ;

-          Фінансовий аналітик, інженер;

-          Оцінювач нерухомого майна;

-          Науковий співробітник, викладач.

Випускники програми, які виявили:

–       високий рівень здобутих знань,

–       здібності до науковоїроботи,

–       бажання нею займатися

мають можливість здійснити власне актуальне наукове дослідження і здобути науковий ступінь доктора філософії (PhD) під час навчання в аспірантурі та захисту дисертації

 

З тематикою захищених дипломних робіт магістерської програми 8Ф07 «Банківський менеджмент» Ви можете ознайомитись:

 • на офіційному сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

http://fef.kneu.edu.ua/ua/masters_degree_programs_fef/bankin_managm/

 • у навчально-консультаційному пункті кафедри банківської справи (корп. №3, 045 ауд.)

Інспектор навчально-консультаційного пунктуБлохіна Тетяна Георгіївна

                         Телефон: (044)-455-69-09         e-mail: kbs@kneu.edu.ua

Офіційна сторінка  кафедри банківської справи на офіційному сайті  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:  http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/

Адреса: Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, Корпус № 3, ауд. 043, 045, 046, 047, 048

Ми у соціальних мережах: https://www.facebook.com/kbskneu/

 

Остання редакція: 01.07.16