Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий ринок

Cписок захищених дипломних робіт 2012-2013

Cписок захищених дипломних робіт 2013-2014 (Д.Ф)

Cписок захищених дипломних робіт 2013-2014 (З.Ф)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (Д.Ф)

Cписок захищених дипломних робіт 2014-2015 (3.Ф)

Магістерська програма існує з 2008 року. Вона охоплює питання формування й реалізації стратегії і тактики фінансування на макро- та мікрорівні; управління емісійною діяльністю економічних суб’єктів; управління інвестиційною діяльністю економічних суб’єктів; організації та проведення контролю в процесі мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів; фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні; регулювання й регламентування відносин між суб’єктами фінансового ринку. 

Випускаюча кафедра: кафедра «Фінансові ринки».

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін: у процесі навчання на магістерській програмі «Фінансовий ринок» студенти оволодівають професійними компетенціями стосовно: моніторингу та аналізу ринку фінансових послуг, здійснення фундаментального та технічного аналізу при прийнятті рішень щодо управління фінансовими активами; оцінки ризиків та ефективності управління активами; аналізу фінансової звітності корпорації; контролю ефективності та якості послуг суб’єктів інфраструктури фінансового ринку тощо.

Міжпредметний тренінг: необхідність комплексного підходу до підготовки студентів за магістерською програмою «Фінансовий ринок» передбачає проведення міжпредметного тренінгу, що охоплює дисципліни «Держава на фінансовому ринку», «Корпорація на фінансовому ринку», «Інфраструктура фінансового ринку», та «Управління фінансовими активами». Проведення міжпредметного тренінгу надає можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Напрями магістерських досліджень:

1.    Засади функціонування та сегментація фінансового ринку.
2.    Інструменти фінансового ринку.
3.    Фінансові посередники.
4.    Держава на фінансовому ринку.
5.    Корпорація на фінансовому ринку.
6.    Інфраструктура фінансового ринку.
7.    Управління фінансовими активами.

Основні бази практики: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний депозитарій України, компанії з управління активами, фондові біржі, реєстратори, зберігачі,торговці цінними паперами, комерційні банки.

Майбутнє працевлаштування: менеджери фінансових компаній, держслужбовці профільних установ, експерти, аналітики тощо.

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1

Менеджмент персоналу

к.е.н., доценти: Гаман Г.В., Червинська Т.М., Вонберг С.В.

2

Фінансовий менеджмент

д.е.н., професор Павловська О.В.,
к.е.н., доценти: Мельник О.В., Свидерська І.М.

3

Ринок фінансових послуг

к.е.н., професор Гапонюк М.А.,
к.е.н., доценти: Стеценко Б.С., Шапран Н.С.

4

Податковий менеджмент

д.е.н., професори: Тимченко О.М., Мартиненко В.П.
к.е.н., ст.викл.Сибірянська Ю.В.

5

Страховий менеджмент

д.е.н., професор Осадець С.С.,
к.е.н., доценти: Залєтов О.М., Нечипоренко В.І.

Модуль спеціальної підготовки

1

Корпорації на фінансовому ринку

к.е.н., доцент Радзієвська В.М.

2

Держава на фінансовому ринку

к.е.н., доцент Бабенко А.С.

3

Управління фінансовими активами

к.е.н., доцент Дегтярьова Н.В.

4

Інфраструктура фінансового ринку

к.е.н., доцент Стеценко Б.С.

Модуль практичної підготовки

1

Міжпредметний тренінг

к.е.н., доценти: Дегтярьова Н.В., Стеценко Б.С., Бабенко А.С., Радзієвська В.М.,
асистент Парандій О.В.,
залучені фахівці

2

Практика

викладачі кафедри «Фінансові ринки», залучені фахівці

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Фінансовий ринок "

Остання редакція: 12.12.15