Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Вчена рада ФЕФ затверджена наказом ректора № 727 від 09.11.2015 р. (внесені зміни наказами № 864 від 22.12.2015 р. та № 953 від 26.12.2016 р.)

 • Аржевітін Станіслав Михайлович – д.е.н., завідувач кафедри банківської справи;
 • Бабяк Наталія Дмитрівна – к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Баранов Андрій Леонідович – к.е.н., доцент кафедри страхування;
 • Бернацька  Анастасія Олегівна – студентка 3 курсу ФЕФ;
 • Блохіна Тетяна Георгіївна – інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту кафедри банківської справи;
 • Власова Інна Володимирівна – к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій;
 • Гаманкова Ольга Олексіївна – завідувач кафедри страхування, д.е.н., професор;
 • Гапонюк Микола Анатолійович – завідувач кафедри фінансові ринки,  к.е.н., професор;
 • Дегтярьова Наталія Володимирівна – к.е.н., професор кафедри фінансові ринки;
 • Івасів Ігор Богданович – д.е.н., професор кафедри банківської справи;
 • Каленська Олена Анатолівна – інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу фінансово-економічного факультету;
 • Камінський Любомир-Роман Юрійович – Голова Студентської академічної ради ФЕФ;
 • Коновалова Інна Миколаївна – заступник декана фінансово-економічного факультету, старший викладач кафедри фінансів;
 • Конопатська Лариса Василівна – к.е.н., професор кафедри менеджменту банківської діяльності;
 • Кот Вікторія Вікторівна – студентка 4 курсу ФЕФ;
 • Майорова Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри банківських інвестицій, д.е.н., професор;
 • Малік Євгенія Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Машкова Інна Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету;
 • Мороз Дмитро Олександрович – студент 3 курсу ФЕФ;
 • Мурашко Олена Володимирівна  – заступник декана фінансово-економічного факультету, к.е.н., професор кафедри страхування;
 • Нікітенко Людмила Володимирівна – інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту кафедри фінансів; 
 • Нікітін Андрій Валерійович – к.е.н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;
 • Опарін Валерій Михайлович – д.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Остапишин Тетяна Петрівна – к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Островська Ольга Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Павліковський Анатолій Миколайович – заступник декана фінансово-економічного факультету, к.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу;
 • Плігіна Аліна Андріївна – студентка 2 курсу ФЕФ;
 • Примостка Людмила Олександрівна – завідувач кафедри менеджмент банківської діяльності, д.е.н., професор;
 • Ржавікіна Світлана Сергіївна – Голова профспілки студентів та аспірантів ФЕФ;
 • Славкова  Алла Аркадіївна – к.е.н., доцент кафедри фінансів;
 • Терещенко Олег Олександрович – завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,  д.е.н., професор;
 • Федосов Віктор Михайлович – завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;
 • Ходакевич Сергій Іванович – Голова профспілкового комітету фінансово-економічного факультету, к.е.н., доцент кафедри банківської справи;
 • Хлівний Володимир Кирилович – декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., професор кафедри фінансів;
 • Щукіна Емма Іванівна – завідувач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету, к.п.н., доцент.


 

 

 
Остання редакція: 20.01.17