КНЕУ - Соціологія організацій та управління

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціологія організацій та управління

Остання редакція: 12.07.16

Публікаціі з предмету