Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія

Наука «ФІЛОСОФІЯ»
Освітній ступінь:
бакалавр

Мета науки: надання студентам системи знань із філософії як історично першої форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студента.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань з історії та теорії філософії, філософії економіки, зокрема, а також уміння застосовувати здобуті знання у процесі осмислення реалій економічного буття та у професійній діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

– розумітимеключові аспекти історичних та теоретичних проблем філософії;

- сформує навики критичного осмислення навколишнього світу, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати філософські проблеми із розв’язанням завдань економічної теорії й практики;

- здобуде досвід управління інформацією, публічного мовлення та міжособистісного спілкування, уміння логічно правильно, аргументовано, ясно й чітко висловлювати думки, що сприятиме підвищенню рівня культури мислення;

- шанобливо ставитиметься до культурного спадку рідного народу, проявлятиме толерантність до соціально-культурних, релігійних відмінностей народів світу;

- проявлятиме готовність до соціальної взаємодії на ґрунті загальноприйнятих моральних та правових норм;

- усвідомить значення гуманістичних цінностей для збереження та розвитку сучасної цивілізації;

- умітиме критично мислити, генерувати ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

 • Філософія спец.Економічна кібернетика (32.7 KB)паспорт науки «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс)01 Грудня 2016 р.
 • Філософія (6Е01-Економічна теорія; 6А01-Економіка агропромислових формувань) (98 KB)паспорт науки «Філософія» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс)01 Грудня 2016 р.
 • Філософія (6О01,6А02,6А03,6Е03,6Е04,6Р01,6Р02,075,6Р04,6У02,6У04) (101.5 KB)паспорт науки «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс)   01 Грудня 2016 р.
 • Філософія спец. «Правознавство» (107 KB)паспорт з науки «Філософія» спеціальність «Правознавство» 01 Грудня 2016 р.
 • Філософія (6Е01-Економічна теорія; 6А01-Економіка агропромислових формувань) (1.6 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс)28 Листопада 2016 р.
 • Філософія (6О01,6А02,6А03,6Е03,6Е04,6Р01,6Р02,075,6Р04,6У02,6У04) (1.7 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія»  «6О01-Облік, аудит та оподаткування»; «6А02-Облік, аудит та оподаткування в АПК»; «6А03-Менеджмент агробізнесу»; «6Е03-Національна економіка»; «6Е04-Менеджмент бізнес-організацій»; «6Р01-Регіональна економіка та місцеве самоврядування»; «6Р02-Екологічна економіка»; «075-Маркетинг»; «6Р04-Комерційна діяльність та логістика»; «6У02-Управління персоналом та економіка праці»; «6У04-Соціологія економіки та підприємництва»28 Листопада 2016 р.
 • Філософія (6і01-Економічна кібернетика) (685 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс)28 Листопада 2016 р.
 • Філософія (6Ю01-Правознавство) (889.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс) 28 Листопада 2016 р.
 • Філософія, 4кр. (40.3 KB)паспорт науки «Філософія» для спеціальність «Економічна теорія»;  «Міжнародна економіка»;  «Фінанси і кредит», «Фінанси»; «Фінанси і кредит», спеціалізація «Кредит23 Вересня 2015 р.
 • Філософія, напрям підготовки 6.030102 «Психологія» (41.7 KB)паспортдисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу  галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»напрям підготовки 6.030102 «Психологія»юридичний факультет»23 Вересня 2015 р.
 • Філософія, напрям підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» (38.8 KB)паспорт дисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» напрям підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» факультет міжнародної економіки і менеджменту23 Вересня 2015 р.
 • Філософія 5кр. (40.9 KB)паспорт науки «Філософія» спеціальність  «Економіка підприємства»; спеціальність «Управління персоналом і економіка праці»; спеціальність «Маркетинг»; спеціальність «Облік і аудит»; спеціальність «Облік і аудит», спеціалізація «Облік і аудит в АПК»; спеціальність «Економіка підприємства», спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»; спеціальність «Економічна кібернетика»; спеціальність  «Прикладна статистика»; галузь знань  «Менеджмент і адміністрування» спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств», спеціалізація «Менеджмент державних установ», спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»;23 Вересня 2015 р.
 • Філософія, 3 кр спеціальність 6.030206 (Міжнародний бізнес) (271.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу галузі знань 0304 «Міжнародні відносини» напрям підготовки 6.030206 «Міжнародний бізнес» факультет міжнародної економіки і менеджменту07 Вересня 2015 р.
 • Філософія, 3 кр спеціальність 6.010104 (Професійна освіта. Економіка) (248.6 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія»для студентів 1 курсу галузі знань0101 «Педагогічна освіта»напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Економіка»юридичний факультет07 Вересня 2015 р.
 • Філософія» 4 кр спеціальність (Економічна теорія); (Міжнародна економіка); (Фінанси і кредит), (Фінанси); (Фінанси і кредит), спеціалізація (Кредит) (341.2 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Філософія» для спеціальність «Економічна теорія»;  «Міжнародна економіка»;  «Фінанси і кредит», «Фінанси»; «Фінанси і кредит», спеціалізація «Кредит»07 Вересня 2015 р.
 • Філософія» 4 кр спеціальність (Туризм) (261 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Філософія» спеціальність «Туризм»07 Вересня 2015 р.
 • Філософія 5 кр (348.2 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Філософія» спеціальність  «Економіка підприємства»; спеціальність «Управління персоналом і економіка праці»; спеціальність «Маркетинг»; спеціальність «Облік і аудит»; спеціальність «Облік і аудит», спеціалізація «Облік і аудит в АПК»; спеціальність «Економіка підприємства», спеціалізація «Економіка агропромислових формувань»; спеціальність «Економічна кібернетика»; спеціальність  «Прикладна статистика»; галузь знань  «Менеджмент і адміністрування» спеціальність «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств», спеціалізація «Менеджмент державних установ», спеціалізація «Менеджмент агробізнесу»;07 Вересня 2015 р.