Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Філософія

Наука «ФІЛОСОФІЯ»
Освітній ступінь:
бакалавр

Мета науки: надання студентам системи знань із філософії як історично першої форми світоглядного знання, підґрунтя духовної культури індивіда, людства загалом; дослідження філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студента.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс знань з історії та теорії філософії, філософії економіки, зокрема, а також уміння застосовувати здобуті знання у процесі осмислення реалій економічного буття та у професійній діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

– розумітимеключові аспекти історичних та теоретичних проблем філософії;

- сформує навики критичного осмислення навколишнього світу, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати філософські проблеми із розв’язанням завдань економічної теорії й практики;

- здобуде досвід управління інформацією, публічного мовлення та міжособистісного спілкування, уміння логічно правильно, аргументовано, ясно й чітко висловлювати думки, що сприятиме підвищенню рівня культури мислення;

- шанобливо ставитиметься до культурного спадку рідного народу, проявлятиме толерантність до соціально-культурних, релігійних відмінностей народів світу;

- проявлятиме готовність до соціальної взаємодії на ґрунті загальноприйнятих моральних та правових норм;

- усвідомить значення гуманістичних цінностей для збереження та розвитку сучасної цивілізації;

- умітиме критично мислити, генерувати ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Остання редакція: 29.01.16

Публікаціі з предмету

  • Філософія (6О01,6А03,6А03,6А04,6Р01,6Р02,6Р04,6У02,6У04 та інш.) (127.5 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2 курс)25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6Е01,6Е02,6А01,,6А02,,6Ф01,,6А02) (113.5 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (3 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2, 3 курс)25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6Е01,6Е02,6А01,,6А02,,6Ф01,,6А02) (1.4 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» «6Е01-Економічна теорія»; «6Е02-Економіка підприємства»; «6А01-Економіка агробізнесу»; «6Ф01-Фінанси»; «6Ф02-Банківська справа»ка»25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6і01,6і02,122,124,125) (675.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» «6і01-Економічна кібернетика»; «6і02-Соціально-економічна статистика»; «122-Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; «124-Системний аналіз»; «125-Кібербезпека»25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6і01,6і02,122,124,125) (102 KB)паспорт дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1, 2 курс)  25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія спец. «Правознавство» (110 KB)паспорт з науки «Філософія» спеціальність «Правознавство» 25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6О01,6А03,6А03,6А04,6Р01,6Р02,6Р04,6У02,6У04 та інш.) (1.5 MB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Філософія» для спеціальність «6О01-Облік, аудит та оподаткування»;«Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»;«6А03-Менеджмент агробізнесу»;«6Е03-Національна економіка»;«6Е04-Менеджмент бізнес-організацій»;«6Р01-Регіональна економіка та місцеве самоврядування»;«6Р02-Екологічна економіка»;«6Р04-Комерційна діяльність та логістика»;«6У02-Управління персоналом та економіка праці»;«6У04-Соціологія економіки та підприємництва»«6Е06-Підприємницька діяльність;«6М01-Міжнародна економіка»;«6М02-Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»;«6М04-Міжнародний бізнес»;«6У01-Професійна освіта (економіка)»;«6У03-Економічна та соціальна психологія»;«074-Публічне управління та адміністрування»;«075-Маркетинг»;«242-Туризм»;«292-Міжнародні економічні відносини»25 Жовтня 2017 р.
  • Філософія (6Ю01-Правознавство) (875 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Філософія» (4 кредити) для студентів освітнього ступеня бакалавр (1 курс) 25 Жовтня 2017 р.