Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Северин-Мрачковська Людмила Василівна

Кафедра: Кафедра філософії
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

1996 року закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (диплом із відзнакою). У період з 1996 по 1999 роки навчалась в аспірантурі філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка (очна форма навчання,спеціалізація: етика). 1999 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук із теми: "Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культури)". З 1999 року працює на різних посадах на кафедрі філософії ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", зараз - на посаді доцента. Є членом Вченої ради Факультету управління персоналом, соціології та психології.

Коло наукових пошуків: проблеми філософії економіки, зокрема,  питання соціального партнерства, економічної конкуренції, економічної свободи, бізнес-етики, взаємодії моралі та економіки  та інші. В центрі уваги - моральнісні аспекти економічного розвитку.

The field of scientific research: the philosophy of economy, in particular, the social partnership, economic competitiveness, economic freedom, business ethics, morality and economics interaction and others. Moral aspects of economic development are in the focus.

Викладає дисципліни: філософія, логіка, релігієзнавство; спецкурси: діалектика й теорія пізнання, менеджмент та маркетинг виборчої кампанії, паблік рилейшнз у політичній діяльності.

Має 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.