Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іванченко Валентин Васильович

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Народився 22 червня 1956 року в м. Києві.

У 1973 році закінчив повний курс середньої загальноосвітньої трудової політехнічної школи №144 м. Києва.

В 1985 році закінчив повний курс Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко (Диплом – ЛВ №387178). Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 25 червня 1985 року присвоєно кваліфікацію історик, викладач історії та суспільствознавства.

З 1973 року працював на посаді електромонтажника в Київському НДІ «Гідроприлад» і заводі «Дніпро».

З 1978 року працював на посаді бібліографа науково-довідковій бібліотеці центральних Державних Архівів України, старшим охоронцем фондів Центрального Державного Історичного Архіву України.

З 1986 року працював на посадах вчителя історії, правознавства, філософських дисциплін в загальноосвітніх середніх школах м. Києва: №156, 91,73,155; гімназії №193 ім. О.С. Пушкіна.

З 2006 року працює на посаді старшого викладача кафедри психології та педагогіки ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».

За роки роботи нагороджений медаллю «В пам’ять 1500 – річчя Києва», Почесною Грамотою міністерства освіти України.

Наукова діяльність:

Основним напрямком наукових досліджень є проблема формування духовно-моральних цінностей особистості. Результати дослідження висвітленого у 21 одноосібних  публікаціях, серед яких 9 статей (з них 8 науково-фахових виданнях України і Росії. Окремі результати дослідження висвітлені автором у сумісних публікаціях зокрема, у «Методичних вказівках до викладання курсових робіт з «методики викладання  права» для  студентів денної форми навчання (Київ: КНЕУ, 2009); Збірнику міні-кейсів «Психологія та педагогіка» (Київ: КНЕУ, 2010) та «Збірнику тренінгів з «Психології діяльності та навчального менеджменту» (Київ: КНЕУ, 2012). Основні теоретичні та практичні положення досліджень доповідались на 7  міжнародних та методично-практичних конференціях, 2 Всеукраїнських  науково-практичних конференціях ДВНЗ «КНЕУ» ім.. В.Гетьмана) 2 звітних наукових конференціях Інституту педагогічної освіти дорослих НАПН України.