Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Саркісова Оксана Юріївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

У1994 році закінчила Український державний педагогічний університетім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «російська мова та література та практична психологія».

З 1994 по2000 рік працювала у середній спеціалізованій школі № 44 м. Києва.

З 2000 року розпочала роботу у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки та психології.

Закінчила аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти.

Кандидат педагогічних наук з 2014 року.

Наукова діяльність: має 26 публікацій, з них 21 наукового та 5 навчально-методичного характеру, в т.ч. 11статей у фахових виданнях; співавтор 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Брала участь у 10 науково-практичних конференціях, в тому числі «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», м. Київ, 2012 - 2015 рр.

Є тренером-викладачем тренінг-курсів для науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Є координатором спеціальності «Професійна освіта. Економіка».

Здійснює навчально-виховну роботу у якості куратора.

Здійснює наукове керівництво педагогічною практикою та підготовкою курсових робіт студентів.

Коло наукових інтересів: організація групової взаємодії студентів; інноваційні технології навчання в процесі підготовки майбутніх викладачів економіки; інтерактивні технології у роботі куратора; професійна педагогіка.