Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Варбан Євген Олександрович

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка у 1989 році.

У 1998 році закінчив аспірантуру Київського державного лінгвістичного університету.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці”.

У 2011 році отримав учене звання доцента кафедри педагогіки та психології.

Викладає навчальні предмети : "Психологія та культура ділового спілкування", "Експериментальна психологія", "Політична психологія", "Етнопсихологія", "Психологія діяльності та навчальний менеджмент",  "Психологія та педагогіка".