Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Янчарська Лариса Володимирівна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:

У 2001 році закінчила Київський державний економічний університет (Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») за спеціальністю «Банківська справа».

Наукова діяльність :  32 публікації наукового та навчально-методичного характеру.

Захистила дисертацію на тему «Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів у процесі психолого-педагогічної підготовки» на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Розробка та проведення тренінгів для викладачів на тренінг-курсах «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» та «Технології інноваційного навчання в економічному університеті»

Підвищення кваліфікації:

Тренінги, що належать до гранту  Європейської Комісіїза програмою "Lifelong Learning Programme" ("Безперервне навчання).  Спільний проект КНЕУ, Жана Моне та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури : "Адвокація європейської інтеграції", "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС", "Європейська модель регіонального розвитку" ( загальна кількість: 494 год).