Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Захищені дисертації

За останні п’ять років на кафедрі підготовлено за захищено дві докторських та 12 кандидатських дисертацій. Станом на 29.12.2015 р. рекомендовано до захисту у спеціалізованій вченій раді 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

·        Захищено докторські дисертації:

1.     Цимбалюк Світлана Олексіївна. Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Цимбалюк Світлана Олексіївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий консультант – д.е.н., проф. Колот А.М.

2.     Міщук Галина Юріївна.Використання трудового потенціалу в Україні: методологія оцінювання та механізм забезпечення: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.07 / Міщук Галина Юріївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015; Науковий консультант – д.е.н., проф.. Грішнова О.А.

 

·        Захищено кандидатські дисертації:

 

1.     КрасномовецьВікторіяАнатоліївна. Розширеннняможливостейосібзінвалідністювконтекстіконцепціїлюдськогорозвитку: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Красномовець Вікторія Анатоліївна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2011; Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

2.     Гаврюшенко Ганна Володимирівна.Удосконалення системи професійної реабілітації інвалідів в Україні: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Гаврюшенко Ганна Володимирівна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2011; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

3.     Мала Світлана Іванівна.Удосконалення матеріального стимулювання працівників (на матеріалах сільського виробництва):дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Мала Світлана Іванівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2012; Науковий керівник: к.е.н., професор Червінська Л.П.

4.     Ільницький Ярослав Васильович. Соціальна відповідальність партнерів у сфері зайнятості населення: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Ільницький Ярослав Васильович;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2012; Науковий керівник: к.е.н., професор Петюх В.М.

5.     Турчина Валентина Михайлівна.Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Турчина Валентина Михайлівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013; Науковий керівник: к.е.н., доцент Герасименко О.О.

6.     Кузнецова Наталія Богданівна. Удосконалення механізму професійного розвитку людських ресурсів інноваційного типу: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07/Кузнецова Наталія Богданівна;ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2013; Науковий керівник: д.е.н., професор Савченко В.А.

7.     Воронцова Олеся Василівна. Формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки: дис.... канд. екон. наук: 08.00.07 / Воронцова Олеся Василівна; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Петрова І.Л.

8.     СливкаОксана Андріївна.Вдосконалення системи забезпечення людського розвитку в регіонах України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07 / Сливка Оксана Андріївна ; ДВНЗ"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014;Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

9.     Балика Олена Георгіївна. Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Балика Олена Георгіївна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

10.           ПолякН.О.Удосконалення системи соціального забезпечення економічно активного населення України: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н.О. Поляк; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014; Науковий керівник – д.е.н., проф. Колот А.М.

11.           Семикіна Анна Валеріївна.Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу на основі соціальних інновацій: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Семикіна Анна Валеріївна; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2015; Науковий керівник – д.е.н., проф. Грішнова О.А.

Остання редакція: 28.01.16