Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління поведінкою персоналу

Метоювивчення науки є оволодіння теоретичними і практичними знаннями для адекватного аналізу поведінки персоналу, серед яких: особливості і характеристики процесу сприйняття, природа і основні характеристики установок, індивідуальні особливості і психологічна типологія працівників, мотиваційний потенціал особистості, сутність і джерела влади; теоретичні основи лідерства, поведінкові моделі прийняття рішень, характеристика елементів організаційної культури, особливості процесу організаційного розвитку.

Завданнями наукиє формування навичок: виявлення індивідуальних характеристик поведінки персоналу; прогнозування поведінки персоналу; використання інструментарію управління поведінкою персоналу.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

 • використовувати на практиці інструментарій оцінювання міри прояву особистісних характеристик;
 • моделювати програми взаємодії керівників з працівниками з врахуванням їх типу особистості;
 • оцінювати мотиваційний потенціал певного виду роботи та пропонувати заходи щодо її перепланування;
 • прогнозувати поведінку працівників на основі врахування факторів сприйняття;
 • використовувати і обмежувати використання персоналом стратегій управління враженнями і набуття влади в організації;
 • виявляти особливості теорій мотивації трудової поведінки в конкретних умовах їх використання;
 • здійснювати й організовувати ефективні комунікації, запобігати виникненню комунікаційних бар’єрів;
 • організовувати і проводити оцінювання рівня лояльності персоналу;
 • розробляти програму підвищення лояльності персоналу в організації;
 • визначати тип організаційної культури і напрямки її розвитку;
 • розробляти систему заходів формування сильної організаційної культури;
 • розробляти програму подолання протидії організаційним змінам;
 • організовувати реалізацію схем модифікації поведінки персоналу в організації.
Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету