Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит персоналу

Метою опанування науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики аудиту діяльності економічних суб’єктів у сфері праці і трудових відносин.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів чи керівників служби персоналу, економічних відділівз праці і зарплати, нормування праці, охорони та безпеки праці при вирішенні питань оптимізації організації трудової діяльності і трудових відносин на основі аудиту та контролінгу персоналу.

          Студенти матимуть компетенції(вміння):

–       проводити експертизу стану управління персоналом організації;

–       оцінювати ефективність діяльності організації у сфері ефективності використання персоналу та регулювання соціально-трудових відносин;

–       визначати конкурентоспроможність організації у соціально-трудовій сфері;

–       аналізувати та оцінювати рух персоналу в організації;

–       аналізувати витрати на персонал та їх структуру в «центрах відповідальності» організації;

–       планувати витрати на персонал в «центрах відповідальності» організації;

–       проводити контролінг виконання бюджету організації по витратах на персонал;

–       розробляти систему управління витратами на персонал організації;

–       аналізувати та оцінювати прибутковість інвестицій у персонал організації.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Аудит персоналу (777.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки06 Вересня 2017 р.
  • Аудит персоналу (134.5 KB)паспорт з науки «Аудит персоналу» 06 Вересня 2017 р.