Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конфліктологія

Предметом дисципліни є конфлікт як сукупність неузгоджених напружених відносин в системі соціально-трудової взаємодії, закономірності його розвитку та методи управління ним, профілактики, прогнозування та запобігання на індивідуальному та організаційному рівнях. 

“Конфліктологія” як наука знаходиться у тісній взаємодії з такими складовими комплексної дисципліни про працю як економічна теорія, ринок праці, психологія і фізіологія праці, соціальна політика, управління персоналом, мотивація персоналу, психологія управління і взаємопов’язана з розробками та результатами досліджень кожної з цих наук.

Остання редакція: 26.11.13

Публікаціі з предмету

  • Конфліктологія (579 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни06 Вересня 2017 р.
  • Конфліктологія (93.5 KB)паспорт дисципліни конфліктологія06 Вересня 2017 р.
  • Конфліктологія (правознавство) (522.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та самостійної роботи студентів "Конфліктологія" (правознавство)24 Жовтня 2016 р.