Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація та нормування праці

Предметом науки "Організація та нормування праці" є система знань щодо планування, поточної підтримки функціонування, контролю, оцінювання та удосконалення трудових процесів у конкретних виробничих умовах, а також затрати робочого часу в різних виробничих процесах. 

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету

  • Організація та нормування праці (175 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки Організація та нормування праці06 Вересня 2017 р.
  • Організація та нормування праці (139 KB)паспорт з науки «Організація та нормування праці». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.