Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи охорони праці

Мета дисципліни– допомогти студентам оволодіти системою знань з охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях.

Завдання дисципліни:

-              засвоєння студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні підприємства, організації;

-              розвиток  у студентів навичок науково-дослідницької діяльності, привчання їх до самостійності та відповідальності;

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         обґрунтовувати необхідність цілеспрямованого і системного управління умовами праці;

-         визначати вплив факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на людину та методи захисту від їх негативного впливу;

-         здійснювати нормування умов праці;

-         оцінювати стан виробничого середовища;

-         визначати стан умов праці на основі атестації робочих місць;

-         проводити аналіз стану травматизму, профзахворюваності та травматизму;

-         розробляти заходи по відшкодуванню наслідків травматизму та профзахворювань і боротьби з травматизмом і профзахворюваннями;

-         запроваджувати нормативно-правове забезпечення охорони праці;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету