Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальний захист населення

Мета опанування дисципліни– оволодіння теоретичними знаннями у сфері здійснення соціального захисту населення для набуття практичних навичок здійснення розрахунків різного роду допомог і компенсацій.

Завдання дисципліни: сформувати навички щодо аналізу сучасного стану соціального захисту населення на макро- і мікрорівні, оформлення необхідних документыв для призначення різного роду соціальних допомог та визначати їх розмір, консультуцый керівників відносно вибору додаткових форм соціального захисту працівників на конкретному підприємстві з метою покращення результатів їх діяльності.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

·        використання набутих знань з даної дисципліни у практичній діяльності, в тому числі при проведенні наукових досліджень;

·        здійснювати індексацію заробітної плати у звязку зі затримкою її виплати;

·        визначати розмір страхового стажу для розрахунку страхових виплат (оплати листка непрацездатності, допомоги по безробіттю, виплат, поязаних із нещасним випадком на виробництві та ін.), а також розміри зазначених стахових виплат;

·        розраховувати розмір єдиного соціального внеску;

·        визначати вид та розмір соціальної допомоги для соціально-вразливих верств населення.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету