Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління командами

Мета науки полягає у вивченні студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок управління командами.

           Завдання науки: дати уявлення про командну роботу як про нову систему управління людськими ресурсами, де людина є не стільки об'єктом, скільки суб'єктом управління та самоуправління.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-        розробляти стратегії діяльності групи, адаптованої до її специфіки;

-        формувати команди з визначенням цілей їхнього функціонування, методів добору членів команди, регламентацією діяльності команди тощо;

-        організовувати спільну діяльність членів команди;

-        формувати структуру команди;

-        активізувати роботу членів команди;

-        розробляти та приймати командні рішення;

-        навчати керівників груп та команд в організації ;

-        оцінювати результати діяльності команди;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Управління командами (632 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «управління командами» напрямом підготовки 6.03050506 Вересня 2017 р.
  • Тренінг-курс «Управління командами» (23.3 KB)паспорт дисципліни «Тренінг-курс «Управління командами»06 Вересня 2017 р.
  • Управління командами (23.3 KB)паспорт з науки «Управління командами». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.