Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Професійна орієнтація

Метою дисципліни «Професійна орієнтація» є формування у студентів системи знань з професійної орієнтації і компетенцій з надання допомоги у виборі професії або її зміни та проведення профвідбору.

Завдання дисципліни: дослідженняпсихічних, психофізіологічних, психологічних особливостей трудової діяльності, медичних показань і протипоказань за професіями, особистісних характеристик людини та їх відповідність вимогам професії.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         проводити профдобір;

-         визначати професійні придатності людини;

-         розробляти психологічні профілі особистості і професії, професіограми, персонограми, діаграми розвитку професійних компетенцій у працівника та їх значимість для посади;

-         використовувати інноваційні технології проведення співбесіди;

-         застосовувати нетрадиційні методи профвідбору;

-         проводити профвідбір за компетенціями працівника;

-         проводити професійний кліринг;

-         організовувати управління професійною адаптацією.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Професійна орієнтація (333 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни Професійна орієнтація06 Вересня 2017 р.
  • Професійна орієнтація (93 KB)паспорт навчальної дисципліни «Професійна орієнтація». Дисципліна бакалаврського рівня.06 Вересня 2017 р.