Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Створення власного бізнесу

Метою «Тренінг-курсу «Створення власного бізнесу»є розвиток у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічногомислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання тренінг-курсу:

  • сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських процесів, що відбуваються під час створення та розвитку власного підприємства;
  • закріпити у слухачів комплекс економічних знань отриманих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру;
  • забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики створення, управління розвитком підприємства, як відкритого соціально-економічного утворення;
  • сформувати здатність самостійно мислити, визначати та діагностувати господарські процеси і проблеми, приймати ефективні управлінські рішення;
  • сформувати здатність проводити комплексні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень, бізнес-проектів та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства;
  • забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу та інших напрямів подальшої освіти.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-  виділяти ключові фактори успіху розвитку лідируючих позицій бізнесу, формувати планшет особистості підприємця-лідера, виділяти стилі та принципи управління;

-  визначати основні етапи процесу створення підприємства, а також формулювати бізнес-ідею, місію та цілі компанії;

-  розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності;

-  розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

-  аналізувати та оцінювати ефективність використання персоналу, основного, оборотного і інтелектуального капіталу, інвестиційних ресурсів, визначати види інноваційної діяльності;

-  обґрунтовувати загальні тактичні і стратегічні управлінські рішення за різними аспектами господарської діяльності компанії;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету