Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грішнова Олена Антонівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Українка, народилася 14 квітня 1960 р. в м. Переяслав-Хмельницький Київської області. У 1982 році закінчила з відзнакою економічний факультет Київського Державного Університету імені Т.Г.Шевченка і отримала спеціальність економіст, викладач політичної економії. Науковий ступінь кандидата економічних наук отримала у 1994 році, доктора економічних наук - у 2002 році. Звання доцента отримала у 2000 р., звання професора – у 2004 р. З 1990 року працює на основній роботі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в теперішній час на посаді професора  кафедри теоретичної та прикладної економіки.
Основні напрями викладацької та наукової діяльності – економіка праці, управління персоналом, корпоративна культура, людський розвиток, соціальна економіка.