Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лопушняк Галина Степанівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Українка, народилася 30 січня 1970 р. в с. Рудники Миколаївського району Львівської області. У 1991 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут (нині Львівський національний аграрний університет – ЛНАУ). За фахом економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві. Науковий ступінь кандидата економічних наук отримала у 2001 році, доктора економічних наук (спеціальність 08.00.07) - у 2012 році, звання доцента - у 2004 р. , професора – у 2014 році.

Трудову діяльність розпочала у 1985 році різноробочою в колгоспі ім. Шевченка Миколаївського району Львівської області, де і продовжила працювати після закінчення інституту на посадах зав. кадрами та секретаря правління (1991 – 1993). З 1993 р. по 1996 р. - головний бухгалтер Львівської академії ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького (нині Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького);1996 – 1997 роки: головний бухгалтер Міжнародного центру освіти, науки і культури; 1997 – 2003 роки: проректор Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України (у 2004 – 2015 рр. - Львівська державна фінансова академія); 2003 – 2008 роки: доцент кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету; 2008 – 2013 роки: докторант (2008 – 2011рр.), доцент кафедри менеджменту організацій (2011 – 2012 рр.), професор кафедри економічної політики та економіки праці (2013 р.) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З вересня 2013 року – професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». 

Є автором та співавтором понад 135 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.