Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рудакова Світлана Григорівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Закінчила Приазовський державний технічний університет, у 2005 р. отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Працює в КНЕУ з 2007 року. На даний час викладає дисципліни «Кадрове адміністрування», «Основи охорони праці», «Ергономіка», «Організація праці менеджера», «Організація праці».