Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Турчина Валентина Михайлівна

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Викладає дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Менеджмент персоналу», «Людський розвиток». Народилася 13 грудня 1983 року, у 2006 році закінчила магістратуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, з 2007 по 2011 роки – навчалась в аспірантурі. У 2013 р. захистила дисертацію на тему "Організаційно-економічний механізм управління ефективністю праці" та здобула ступінь кандидата економічних наук.