Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Збірник студентських наукових праць