Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування - спеціалізація «Корпоративні фінанси»

Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування - спеціалізація «Корпоративні фінанси»
Спеціалізація “Корпоративні фінанси” - нова, унікальна освітня програма, яка надає змогу амбітній та енергійній молоді розкрити свій підприємницький потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру першокласного фінансиста у сфері бізнесу.
Базовою кафедрою, що забезпечує спеціалізацію є кафедра “Корпоративних фінансів і контролінгу” - кафедра із 30-річною історією та досвідом підготовки фахівців з фінансового менеджменту та контролінгу в бізнесі.


Випускники можуть працювати:

 •  на крупних, середніх або малих підприємствах на посадах фінансових директорів (CFO), фінансових аналітиків та менеджерів, у службах контролінгу;
 •  у фінансових установах та сфері інвестиційного консалтингу й аудиту на посадах фінансових консультантів і аудиторів, менеджерів з управління проектами та ризиками, активами та капіталом.

 


Унікальність спеціалізації “Корпоративні фінанси”:

 •  Дипломи визнаються роботодавцями в країнах ЄС завдяки адаптованим до стандартів зарубіжних університетів-партнерів навчальним програмам із профільних дисциплін;
 •  Університети-партнери, в яких студенти можуть проходити включне навчання (англійська мова):

- Philipps-University of Marburg (Germany)
- Georg-August-University of Göttingen (Germany)
- University of Redlands (USA)

 •  За вибором студентів ключові дисципліни спеціалізації викладаються англійською мовою
 •  Студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, VBM та інші), які реалізуються спільно із представниками бізнесу
 •  Бізнес-партнерами спеціалізації є переважно іноземні компанії, серед яких: L'Oreal Ukraine, Lantmannen axa Ukraine, KPMG,  Ernst&Young, ProCapital Group, Coca-Cola  та ряд інших
 •  Студенти мають змогу продовжити навчання на магістерському рівні за програмами:

- Corporate Financial Management (english)
- Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
- Фінансовий контролінг
- Фінансування інвестиційних проектів

Ключові дисципліни, що вивчаються у рамках спеціалізації «корпоративні фінанси»

 •  Фінанси підприємств
 •  Корпоративні фінанси
 •  Корпоративне бюджетування
 •  Фінансово-інвестиційний аналіз
 •  Дью Діліженс
 •  Фінансова діяльність корпорацій
 •  Податкова система
 •  Банківські операції
 •  Страхування
 •  Інвестування
 •  Прикладна інформатика
 •  Економетрія
 •  Міжнародна економіка
 •  Менеджмент
 •  Міжнародні стандарти фінансової звітності
 •  Господарське, фінансове  та корпоративне право

Професійні компетенції, які отримають випускники за
спеціалізацією «Корпоративні фінанси»

Спеціалізація забезпечує підготовку фахівців, які здатні:
• розробляти ефективні рішення щодо фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств;
• проводити фінансово-інвестиційний аналіз та здійснювати фінансову діагностику бізнес-структур;
• розраховувати та аналізувати cash-flow компаній;
• оцінювати показники результативності корпорацій;
• проектувати  реальні та фінансові інвестиції у бізнесі;
• розробляти фінансові плани та бюджети бізнес-одиниць;
• прогнозувати та оптимізувати податкове навантаження на підприємство;
• забезпечувати бюджетний контроль та інші види корпоративного фінансового контролю;
• забезпечувати вихід підприємства на ринок цінних паперів та фінансову комунікацію з партнерами по ринку;
• оцінювати кредитні ризики корпоративного сектору та оперувати широким спектром банківських операцій;
• застосовувати сучасні технології страхування та оцінювання ризиків;
• застосовувати інструментарій корпоративної та фінансової реструктуризації компаній (операції типу M&A);
• вміти проводити дью-ділідженс та оцінювати фінансові ризики в бізнесі

Форми навчання:

 •  Денна
 •  Заочна
 •  Дистанційна

Термін підготовки бакалаврів усіх форм навчання – 4 роки.

Остання редакція: 23.02.18