Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Поточна періодика

Перелік підрозділів бібліотеки та їх місцезнаходження в навчальних корпусах університету:

зп читальний зал періодичних видань голов. корпус бібліотеки, кімн. 404 
ч/з №2 читальний зал для студентів молодших курсів (1-3) голов. корпус бібліотеки, кімн. 605
ч/з №3 читальний зал для студентів старших курсів (4-5) та аспірантів голов. корпус бібліотеки, кімн. 505
ч/з №5 читальний зал для студентів 1-го курсу навч. корпус №5, кімн. 214
ч/з №7 читальний зал ф-ту інформаційних систем і технологій навч. корпус №7, 1-й поверх
ч/з в читальний зал професорсько-викладацького складу голов. корпус бібліотеки, кімн. 409
ч/з іноз. літ.  читальний зал іноземної літератури голов. корпус бібліотеки, кімн. 609
ч/з ел. рес. зал електронних ресурсів голов. корпус бібліотеки, кімн. 301
ч/з екон.клас.  кабінет економічної класики голов. корпус бібліотеки, кімн. 601
ч/з  укр. читальний зал українознавства голов. корпус бібліотеки, кімн. 311
аб худ. літ. абонемент художньої літератури голов. корпус бібліотеки, кімн. 118
ІБВ інформаційно-бібліографічний відділ голов. корпус бібліотеки, кімн. 705
НМВ науково-методичний відділ голов. корпус бібліотеки, кімн. 709
ВЕРтаС відділ розвитку електронної бібліотеки голов. корпус бібліотеки, кімн. 701
ВІТ відділ інформаційних технологій голов. корпус бібліотеки, кімн. 703

 

Остання редакція: 26.07.17