Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ступінь вищої освіти "МАГІСТР"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "Економіка"

Спеціалізація "Міжнародна економіка"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 "Фінанси"

Спеціалізація "Міжнародні фінанси"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 "Менеджмент"

Спеціалізація "Міжнародний менеджмент"

Спеціалізація "Бізнес-адміністрування"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізація "Міжнародний бізнес"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 "Міжнародні відносини"

Спеціалізація "Міжнародні економічні відносини"

Остання редакція: 23.04.18